Frödinge Skog som är både ett PEFC- och FSC-certifierat skogsbolag har avverkat ca 8 hektar vid Tunaån i Vimmerby kommun, Småland, utan att lämna ordentliga kantzoner. Medlemmar från Skydda Skogen och skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb demonstrerade med banderoll för att uppmärksamma den skoningslösa avverkningen som bryter mot certifieringens kriterier.

Enligt forskning krävs det kantzoner på minst 30 meter för att biologisk mångfald ska överleva. Foto: Privat
Skoningslöst skogsbruk som kommer att påverka Tunaån negativt. Dessa två foton: Jan Brenander

På sin hemsida skriver Frödinge Skog: ”Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFCs och FSC®”. Det har de inte gjort här, för enligt FSC-certifieringen så ska certifierade markägare och skogsbolag alltid lämna ordentliga kantzoner. Detta är ännu ett exempel på att certifieringen inte fungerar, för det finns ingen kontroll på vad skogsbolagen gör ute i skogen. Nu skriver medlemmar i Skydda Skogen på ett FSC klagomål.

Så här står det i FSC certifieringen:

” 6.7.1 Ekologiskt funktionella kantzoner mot vattendrag och öppna vattenytor bevaras eller återskapas vid behov. Kantzonens utformning och bredd planeras och anpassas utifrån vattenmiljöns naturvärde och känslighet samt kantzonens skogliga naturvärden.”

Kantzoner behöver vara minst 30 meter enligt forskning

Att markägare lämnar kvar kantzoner vid vattendrag när de avverkar är nödvändigt för biologisk mångfald och även för klimatet och kolinlagring. Det har flera studier visat och det har varit känt länge. I en rapport från SLU visar forskare att kantzoner behöver vara minst 30 meter för att bevara bland annat fåglar och mossor. Rapporten är en genomgång av ett tiotal vetenskapliga studier av kantzoners effekter på biologisk mångfald och enligt studierna är det viktigt att kantzonerna är tillräckligt breda. Ju bredare desto fler arter, minst 30 meter från vattendragen. Kantzoner som bara är 10 meter breda anser forskarna inte vara tillräckligt för att bevara landsnäckor och mossor. De rekommenderar också att markägare bara avverkar på en sida om ett vattendrag i taget. Det finns även studier från Finland som skriver att inte ens 30 meter räcker för att skydda mikroklimat vid små vattendrag.

Läs även:

Skydda Skogen polisanmäler avverkning vid Trefaldighetskälla

Avverkat ända ned till vattenskyddsområde vid Hjälmaren

Unika svämskogar med nya insektsarter avverkas- inga pengar finns till skydd

Myrar avverkas i Orsa kommun

Sveaskog utarmar skogslandskap i Småland