Du kan läsa mer om vår FSC kampanj här. Nedan hittar du färdiga maillänkar (som öppnas i ditt mail program).

Kontakta FSC, skogsbolag, Arla, Tetra Pak, Lidl och miljöministern – Berätta vad du tycker

Kontakta Arla, Tetra Pak, Lidl, SCA, Sveaskog, Stora Enso, Billerud Skog, FSC och miljöministern – Berätta vad du tycker. De behöver veta att DU inte accepterar att den biologiska mångfalden i skogen offras till förmån för kalhyggen, produktionsskogar och ekonomisk vinst. Nedan finner du mail-förslag till de berörda företagen. Kopiera gärna texten maila iväg den från din egen mailadress. Använd texten som den är eller skriv om den med dina egna ord.

E-post: info@sca.cominfo.skog@sca.com

Hej SCA!

Som konsument uppmanar jag SCA att genast sluta avverka skogar med höga naturvärden och ställa om till ett mer miljövänligt och naturnära skogsbruk som ligger i linje med ledande naturvårdsforskning, EU-lagar, internationella och nationella miljömål. ”SCA vill dra nytta av vad skogen ger men inte på bekostnad av dess växter och djur” skriver ni. Jag ser fram emot den dag som ni lever upp till det.

Med vänliga hälsningar,

FYLL I DITT NAMN HÄR OCH EV. KONTAKTUPPGIFT (E-POST, TELEFON ELLER ADRESS)

E-post: info@sveaskog.se, erik.brandsma@sveaskog.se (VD)

Hej Sveaskog!

Som konsument uppmanar jag Sveaskog att genast sluta avverka skogar med höga naturvärden och ställa om till ett mer miljövänligt och naturnära skogsbruk som ligger i linje med ledande naturvårdsforskning, EU-lagar, internationella och nationella miljömål. Ni har kommit längst i ert naturvårdsarbete av de stora skogsbolagen i Sverige, men fortfarande avverkar ni skyddsvärda skogar, använder miljömässigt undermåliga skogsbruksmetoder och kör över lokalbefolkning och samebyar. Än är inte framtiden ljus för hotade arter och renbetesmarker på Sveaskogs mark. 

Med vänliga hälsningar,

FYLL I DITT NAMN HÄR OCH EV. KONTAKTUPPGIFT (E-POST, TELEFON ELLER ADRESS)

E-post: skog.info@storaenso.com

Hej Stora Enso!

Som konsument uppmanar jag Stora Enso att genast sluta avverka skogar med höga naturvärden och ställa om till ett mer miljövänligt och naturnära skogsbruk som ligger i linje med ledande naturvårdsforskning, EU-lagar, internationella och nationella miljömål. Ni avverkar skyddsvärda skogar och använder miljömässigt undermåliga skogsbruksmetoder samt kör över lokalbefolkning. Jag ser fram emot den dag er verksamhet är verkligt hållbar.

Med vänliga hälsningar,

FYLL I DITT NAMN HÄR OCH EV. KONTAKTUPPGIFT (E-POST, TELEFON ELLER ADRESS)

E-post: infoskog@billerud.com

Hej Billerud!

Som konsument uppmanar jag Billerud Skog att genast sluta avverka skogar med höga naturvärden och ställa om till ett mer miljövänligt och naturnära skogsbruk som ligger i linje med ledande naturvårdsforskning, EU-lagar, internationella och nationella miljömål. Ni avverkar skyddsvärda skogar och använder miljömässigt undermåliga skogsbruksmetoder samt kör över lokalbefolkning. Jag ser fram emot den dag er verksamhet är verkligt hållbar.

Med vänliga hälsningar,

FYLL I DITT NAMN HÄR OCH EV. KONTAKTUPPGIFT (E-POST, TELEFON ELLER ADRESS)

E-post: konsumentkontakt@arlafoods.com

Hej Arla!

Jag som konsument tycker att det är bra att Arla vill använda ansvarsfullt producerat papper i sina förpackningar. Men – skogsbrukscertifieringen FSC, som den ser ut idag, är varken ansvarsfull eller hållbar. FSC-standarden har för svaga kriterier för att bevara den biologiska mångfalden långsiktigt. De FSC-certifierade skogsbolagen följer inte ens FSC:s lågt satta kriterier och avverkar skogar med höga naturvärden och använder miljömässigt undermåliga skogsbruksmetoder, utan några som helst påföljder. Därför uppmanar jag Arla att sätta press på FSC och de FSC-certifierade skogsbolagen att sluta avverka skogar med höga naturvärden och ställa om till ett mer miljövänligt och naturnära skogsbruk som ligger i linje med ledande naturvårdsforskning, EU-lagar, internationella och nationella miljömål. Jag vill ha ett FSC som verkar för att bevara den biologiska mångfalden i skogen istället för att ödelägga den.

Med vänliga hälsningar,

FYLL I DITT NAMN HÄR OCH EV. KONTAKTUPPGIFT (E-POST, TELEFON ELLER ADRESS)

E-post: info.se@tetrapak.se

Hej Tetra Pak!

Jag som konsument tycker att det är bra att Tetra Pak vill använda ansvarsfullt producerad pappersmassa i sina produkter. Men – skogsbrukscertifieringen FSC, som den ser ut idag, är varken ansvarsfull eller hållbar. FSC-standarden har för svaga kriterier för att bevara den biologiska mångfalden långsiktigt. De FSC-certifierade skogsbolagen följer inte FSC:s lågt satta kriterier och avverkar skogar med höga naturvärden och använder miljömässigt undermåliga skogsbruksmetoder, utan några som helst påföljder. Därför uppmanar jag Tetra Pak att sätta press på FSC och de FSC-certifierade skogsbolagen att sluta avverka skogar med höga naturvärden och ställa om till ett mer miljövänligt och naturnära skogsbruk som ligger i linje med ledande naturvårdsforskning, EU-lagar, internationella och nationella miljömål. Jag vill ha ett FSC som verkar för att bevara den biologiska mångfalden i skogen istället för att ödelägga den.

Med vänliga hälsningar,

FYLL I DITT NAMN HÄR OCH EV. KONTAKTUPPGIFT (E-POST, TELEFON ELLER ADRESS)

E-post: kundtjanst@lidl.se

Hej Lidl!

Jag som konsument tycker att det är bra att Lidl vill använda ansvarsfullt producerad pappersmassa i sina papperskassar. Men – skogsbrukscertifieringen FSC, som den ser ut idag, är varken ansvarsfull eller hållbar. FSC-standarden har för svaga kriterier för att bevara den biologiska mångfalden långsiktigt. De FSC-certifierade skogsbolagen följer inte FSC:s lågt satta kriterier och avverkar skogar med höga naturvärden och använder miljömässigt undermåliga skogsbruksmetoder, utan några som helst påföljder. Därför uppmanar jag Lidl att sätta press på FSC och de FSC-certifierade skogsbolagen att sluta avverka skogar med höga naturvärden och ställa om till ett mer miljövänligt och naturnära skogsbruk som ligger i linje med ledande naturvårdsforskning, EU-lagar, internationella och nationella miljömål. Jag vill ha ett FSC som verkar för att bevara den biologiska mångfalden i skogen istället för att ödelägga den.

Med vänliga hälsningar,

FYLL I DITT NAMN HÄR OCH EV. KONTAKTUPPGIFT (E-POST, TELEFON ELLER ADRESS)

E-post: kontakt@se.fsc.org; h.stedingk@se.fsc.org (tillförordnad verksamhetschef/skogs- och standardansvarig)

Ämne: FSC – Sluta vilseled konsumenter

Hej FSC!

Som det ser ut i dagsläget gör FSC och de FSC-certifierade skogsbolagen sig skyldiga till starkt vilseledande information och reklam. Ni vilseleder inte bara konsumenter utan också de företag som låtit märka sina förpackningar och andra produkter.

FSC-certifierade skogsbolag avverkar skogar med höga bevarandevärden och använder miljömässigt undermåliga skogsbruksmetoder vid avverkning.

FSC-certifieringen måste skärpas och ligga i linje med ledande naturvårdsforskning samt följa EU-lagar, internationella och nationella miljömål innan ni kan hävda att ni certifierar ett ansvarsfullt skogsbruk. Ställ om till ett mer miljövänligt och naturnära skogsbruk. 

FSC måste därtill ställa tydligare och strängare krav på certifierarnas kontroller samt se till att de certifierade skogsbolagen följer standarden. Brott mot standarden måste leda till faktiska konsekvenser. En suspendering vore på sin plats.

Jag vill ha ett FSC som verkar för att bevara den biologiska mångfalden i skogen istället för att ödelägga den. Innan det sker har ni inte mitt förtroende.

Med vänliga hälsningar,

FYLL I DITT NAMN HÄR OCH EV. KONTAKTUPPGIFT (E-POST, TELEFON ELLER ADRESS)

E-post: m.registrator@regeringskansliet.se; romina.pourmokhtari@regeringskansliet.se

Hej miljöminister Romina Pourmokhtari,

Sverige måste skydda mer skog! Skogsbruket har gått alldeles för hårt åt de kvarvarande skogar med höga naturvärden som finns kvar i Sverige idag. Över 90 procent av den svenska produktiva skogsmarken har påverkats av skogsbruk på ett eller annat sätt. Ca 2 000 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade idag till stor del på grund av skogsbrukets omvandling av naturskogar till produktionsskogar och plantager. Det är dags att avbryta alla avverkningsplaner av gammelskog.

Jag kräver:

Minst 20-30 % formellt skyddad produktiv skogsmarksareal i Sverige.

Tillämpning av EU:s art- och habitatdirektiv, fågeldirektivet, timmerförordningen och vattendirektivet. 

Att krav ställs på de frivilligt skyddade skogarna – de måste dokumenteras, kartläggas, offentliggöras, inneha tillräckliga naturvärden och vara permanenta.

Hälsa även din kollega landsbygdsministern Peter Kullgren att ändra skogsvårdslagen för att främja blandskogar och ett naturnära skogsbruk istället för enformiga produktionsskogar och kalhyggen.

Tack!

Med vänliga hälsningar,

FYLL I DITT NAMN HÄR OCH EV. KONTAKTUPPGIFT (E-POST, TELEFON ELLER ADRESS)