http://protecttheforest.se/http://skyddaskogen.se/wp-content/uploads/2010/06/skyddaskogen.se_n-barnfallet-avv-ljusnarsberg-bergvik_2.jpg
Så här får man göra som ett FSC-certifierat skogsbolag utan märkbara konsekvenser. Av Stora Enso avverkad och sedan sönderkörd skog. Foto: Olli Manninen/Skydda Skogen 2009.
Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen har lämnat skogscertifieringen Svenska Forest Stewardship Council (FSC). FSC är en internationell miljömärkning av pappers- och träprodukter.  Beslutet välkomnas av naturvårdsorganisationen Skydda Skogen. FSC kritiseras på grund av att dess regler inte efterlevs i nog stor utsträckning vid skogsbolagens avverkningar samtidigt som påföljder uteblir och grundkraven är för lågt satta. Nu uppmanar Skydda Skogen konsumenter att sätta press på de svenska skogsbolagen.

– Naturskyddsföreningens utträde markerar att FSC-certifieringens trovärdighet som en garanti för produkter från ett hållbart skogsbruk inte håller måttet, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. År efter år har vi sett att skogsbolagen bryter mot miljökriterierna i FSC-standarden, såsom att avverka gammelskogar, avverka naturvärdesträd, köra sönder mark och vattendrag, men trots det blir det aldrig några påföljder för de berörda bolagen.

Liknande uppgifter bekräftas av Skogsstyrelsens inventeringar av skogsbruket, som visar att hela 28 procent av de undersökta avverkningarna i Sverige inte lever upp till skogsvårdslagens minimikrav gällande miljöhänsyn. Skydda Skogen kritiserar också FSC för att systemet tillåter gödsling, stora kalavverkningar, dikesrensning, främmande trädslag och giftbehandlade plantor. Systemet baseras på frivilligt skydd men för få procent av skogsmarken skyddas för att den biologiska mångfalden ska kunna bevaras. Dessutom saknas regleringar angående de frivilligt skyddade områdenas kvalitet och långsiktighet.

– Idag är allt ifrån Stora Ensos starkt kritiserade eukalyptus-plantager i Brasilien, IKEAs gammelskogsavverkningar i Ryssland och SCA:s och Holmens avverkningar av gammelskogar i Sverige FSC-certifierade, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Vi har aktivt valt att inte stödja FSC eftersom vi anser att systemet inte fungerar.

– För att få en förändring krävs att kunder av svenska FSC-certifierade pappers- och träprodukter uppmanar de svenska företagen SCA, Bergvik, Stora Enso, Holmen skog och IKEA att genast sluta hugga gammelskogar och att de ska använda sig av hållbara skogsbruksmetoder, tillägger Amanda Tas, skogskoordinator i Skydda Skogen. Om ingen bättring sker, uppmanar vi till en bojkott av svenska FSC-certifierade skogsprodukter. Inga fler gammelskogar bör få falla i FSC:s namn.

Kontaktperson:

Viktor Säfve, ordförande, Skydda Skogen, 076-1148811, viktor.safve@skyddaskogen.se
Amanda Tas, skogskoordinator, Skydda Skogen, amanda.tas@skyddaskogen.se