Gammelskog i Pyssynkangas Finland. Foto: Ohikulkija via Wikipedia

Skogar som är över 150 år i Nordamerika tål klimatförändring bättre än unga skogar, enligt en ny studie från universitet i Vermont (UVM), USA. De gamla skogarna är mer resilienta och ger bättre ifrån sig vad gäller kolinlagring, produktion av timmer och biologisk mångfald.

Fokus i rapporten är på hur klimatförändringen förväntas påverka skogar från östra USA till Kanada. Fältstudier och data som har samlats in från 18 500 skogsområden från Minnesota till Maine står som grund till rapporten. Dominik Thom, huvudförfattare av rapporten och forskare vid Vermonts universitet säger:

-Denna studie visar att äldre skogar i Upper Midwest till New England är unika vad gäller resiliens mot klimatförändringar. Det här är en milstolpe i debatten om hur skogar kan förberedas inför kommande osäkra miljöförhållanden.

I studien pekas skogsområden ut som bör prioriteras för att anpassas till klimatförändringar. Genom att exempelvis efterlikna naturliga störningar så kan de miljöer som finns i äldre skogar skapas snabbare. William Keeton, professor i skog på UVM säger att studien tar fram möjligheter för att anpassa skogsskötsel till den globala klimatförändringen.

-Det kan exempelvis innebära att förbättra gammelskogsmiljöer i skogslandskap och att använda sig av restaurerande metoder i produktiva skogar.

Studien ska publiceras 12 juni i Global Change Biology.

Källa: Phys Org