”Trädfällningen i och runt Norrsundet får räcka för flera år framåt nu. Stora Enso har fällt mycket skog i närområdena till Norrsundet sedan något år tillbaka. Alldeles för mycket stora volymer av barrträd i första hand, men även lövskog har fällts. Svamp och bärmarker är utplånade för flera år framåt. Måste man verkligen ”gallra” så mycket man gjort?”

Läs mer här