Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Glädje blir till sorg

Skog i vinterskrud. Foto: Privat.

Text av skogsvandrare och jägare som förtvivlas av den skogsskövling som pågår.

Jag är förtvivlad över den snabba avverkningstrakten och utbyggnaden av vindkraften.

Att gå ut i skog och mark har tidigare varit en upplyftande upplevelse men har mer och mer bytts mot den sorg man upplever när man ser den oerhörda skövling som pågår.

Bor på landet och har haft förmånen med skogen inpå knuten. Senast idag var jag ut och upptäckte en ny snitsling, det sista som inte är avverkat, det fanns en liten ö av skog kvar men nu ryker denna också.

Har tidigare jagat tjäder och haft förmånen till stora områden att röra mig på men de finna områdena med gammelskogarna har försvunnit en efter en tills jag helt enkelt resignerade och slutade jaga. Likadant för min son som började jaga där jag slutade och upplever samma sak och även han har nu tappat intresset.

På detta kommer dessa gigantiska vindparkerna som tar det absolut sista av naturen för att den ekonomiska tillväxten ska fortgå som vanligt. Det finns bara en lösning på alla problem som mänskligheten orsakar på naturen och det är återhållsamhet.

Ragunding