180 000 kräver att IKEA 

 stoppar skövlingen

skovladurskog

Tidigare i år har SVT och tysk tv samt föreningen Skydda Skogen rapporterat om Ikeas skövling av intakta naturskogar i ryska Karelen, vilket har lett till internationella protester mot möbeljätten. I fredags överlämnade Skydda Skogen 180 000 namnunderskrifter till Ikea med krav på att företaget ska hålla sina miljölöften till kunderna och omedelbart upphöra att avverka skyddsvärd skog i ryska Karelen.

Personer från länder som Sverige, Kanada, Tyskland, Spanien, Frankrike och Belgien har undertecknat protestbrevet som skapats av Skydda Skogen och partnerorganisationerna SumOfUs och Rainforest Rescue. Namnunderskrifterna överlämnades till Ikea på ett möte med miljöorganisationer från Sverige och Ryssland.

– Just nu fortsätter Ikea att avverka i några av Europas allra mest värdefulla intakta skogar. Det är inte acceptabelt, och det understryks tydligt av den stora proteststormen, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen.

Initiativtagare till mötet var Skydda Skogen, Jordens Vänner Sverige, ryska Greenpeace och SPOK – en rysk naturvårdsorganisation som verkar i Karelen. De fyra miljöorganisationerna har sammanfattat kritiken i ett gemensamt uttalande med krav på avverkningsstopp i värdefulla områden, som också lämnades över till Ikea på mötet. Även representanter från svenska WWF deltog på mötet, som gäster till Ikea. WWF har inte skrivit under kraven.

– Ikea har hävdat att Skydda Skogens kritik är extrem, och utan stöd från den ryska miljörörelsen, säger Alexander Markovsky, ordförande i SPOK. På mötet klargjorde vi tydligt att det också finns kritik från ryskt håll. Ikeas första misstag var att överhuvudtaget etablera sig i ett område med så stor andel skog med höga naturvärden.

Ikea hävdar dock alltjämt att eftersom deras skogsbruk är FSC-certifierat så är det både hållbart och ansvarsfullt.

– Ikea fortsätter att gömma sig bakom FSC-stämpeln som uppenbarligen inte betyder att skyddsvärda skogar skonas, det har vår fältdokumentation visat, säger Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen. Ikea har ännu inte gett några konkreta löften på hur kunderna ska kunna känna sig säkra på att inga urskogstallar blir billiga möbler i Ikeas sortiment. Nu inväntar vi svar från Ikea på hur de ställer sig till kraven från oss miljöorganisationer och från de 180.000 personer som vänt sig till Ikea med krav på förändring. Vi kommer att fortsätta att driva kampanjen och uppmanar alla som inte skrivit på uppropet på vår hemsida att göra det nu!

Presskontakt

Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen +46 70 25 411 48

e-post: linda.nordstrom@skyddaskogen.se

Alexander Markovsky, ordförande i SPOK +79 602 15 11 22

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen +46 76 11 488 11

 


Bakgrund

Skydda Skogen var under 2010 och 2011 i ryska Karelen och granskade Ikea/Swedwoods avverkningar. I april 2012 visade Uppdrag granskning ett reportage om avverkningarna av urskog och andra skogar med höga naturvärden i ryska Karelen. I samband med det lanserade Skydda Skogen en kampanj med krav på förändring.

Ikea hävdar att skogarna som avverkas i Karelen är 160 år gamla produktionsskogar. Skydda Skogen har dokumenterat avverkning av urskogar med träd som är så gamla som 600 år, som dessutom ligger inom områden som forskare och myndigheter klassat som mycket skyddsvärda. Även Uppdrag Gransknings avslöjande visade en helt annan verklighet än den Ikea presenterar.

www.skyddaskogen.se/ikea finns det gemensamma uttalandet från de fyra miljöorganisationerna, och det protestbrev som 180 000 skrivit under. Protestbrevet riktar sig till ledningen för Ikea och dess helägda dotterbolag Swedwood; som utför avverkningarna i ryska Karelen.

Fria pressbilder finns här

Läs mer om partnerorganisationerna för protestbrevet på http://sumofus.org/ och http://www.rainforest-rescue.org/