Växande, levande skog tar upp koldioxid ur luften och förvandlar den till ved och löv. När träden dör och bryts ner uppstår av kol och syre koldioxid, men en mindre del av kolet blir kvar och lagras i marken. I ett sådant kretslopp sker alltså en viss inlagring.  Ett kollager byggs upp. Fossila bränslen, olja, kol och torv är just sådana lager och bevisar att processen fungerar. Inte alltid, men under vissa betingelser. Årmillioner har skapat väldiga lager.Om processen avbryts, om marken rörs, som vid vägbyggen, torvbrytning eller markberedning uppstår koldioxid. Likaså om husgeråd, möbler, hus förbrukas och bränns, såvida man inte mycket långsiktigt kan se till att dessa trävaror bevaras. Det måste då handla om tusentals år. Man kan inte lura processen och hejda koldioxidutsläppen genom att skapa snabbväxande skogar som förvandlas till tidningspapper, hus eller träskedar. Det är en komisk tanke. (Och inte heller kan man lagra trä i hermetiska bergrum.) Koldioxiden frigörs alltid.

Allt detta är oavvisliga argument för orörda skogar (bland annat). Ju fler dess bättre.

  Skogsbrukets låtsasexperter svamlar och famlar i mörker. Jag orkar inte läsa deras förvirrade förslag. De vill visa, och hoppas verkligen, att mera skogsbruk ska ge mindre koldioxid. Men det är inte möjligt, lika lite som det är möjligt för människor att återskapa kol och olja. Energi kan bara förloras. Skogsindustrin försöker just nu intala oss att den har hittat ett sätt att kringgå entropilagen*. Men det kan ingen. Bara levande orörd natur kan vara långsiktigt skapande.

*Entropilagen, vanlig benämning på termodynamikens andra huvudsats. Lagen innebär att entropin, som kan sägas vara ett mått på oordning, hela tiden ökar inom ett slutet system. Ordning kan tillskapas, t.ex. genom industriella processer där energi koncentreras eller materia anrikas eller formas, inom delar av ett system men bara till priset av än mer oordning inom andra delar av systemet så att nettoeffekten blir ökad entropi. Tillskapande av ordning är en tvingad process i osannolik riktning. Entropilagen har fundamental betydelse för förståelsen av processer och händelser.

Termodynamikens andra huvudsats är mycket svårtillgänglig, det handlar om matematik på högsta nivå. Men den innehåller en bild som är mycket övertygande. Vad som är ett slutet system har diskuterats mycket. Hellre kanske solsystemet än planeten. Det är en mer eller mindre tillfällig ö, ett undantag, i ett universum som behärskas av entropin, där allt går mot ”kaos och likformighet”.Detta är absolut knepiga saker. Men det viktiga här är vad som händer med energin.Den ordning människor kan åstadkomma är alltid skenbar. Ur fysikalisk sypunkt handlar alla mänskliga aktiviteter om att öka oordningen, bryta ner högre grader av energi till lägre. Irreversibelt. Det gäller särskilt de som försöker åstadkomma ordning. Alla våra ansträngningar kostar för mycket.Knappast ens om alla deras maskiner drevs av solceller skulle skogsindustrin kunna bygga upp lager av energi, bara bränna den som redan finns. Skogsindustrin, kan inte heller ordna till några kolsänkor – aktivt. Det vore samma sak. Bara naturen kan göra det.

Jag tror mig nu ha begripit vad det är skogsindustrin vill påstå. Den enkla tanken är att om man odlar en massa skog och tar vara på trävaran och ser till att den inte på något sätt förfars har man bundit koldioxiden, dvs egenligen kolet. Om man på så vis lyckas stänga in energin och med den koldioxiden har man ordnat en kolsänka. Kortsiktigheten i detta lyser en i ögonen. Min vedbod är alltså en kolsänka! Ett möbelvaruhus skulle kunna vara en, om det inte vore för all energi som gått åt till att bygg huset, tillverka möblerna och köra dem dit. Att förvandla världen till en jättestor vedbod är en löjlig tanke. Och jag tror, i enlighet med entropilagen, att den är orimlig. Man bränner alltid mer än man kan lagra. Och snart brinner dessutom veden. Möblerna blir omoderna, går sönder, kastas och bränns.Skogsindustrins propagandanissar räknar helt enkelt fel. Och skogsindustrin borde ligga mycket lågt de närmaste hundra tusen åren, helst längre. Det kunde hjälpa.Själv ansluter jag mig fortfarande till nedanstående.

ekologisk grundsyn. 1) Allting hänger ihop, vilket innebär att manipulering någonstans kan leda till oväntade följder någon annanstans. 2) Allting måste ta vägen någonstans, vilket betyder att mobilisering av materia inte kan göras ogjord. Endast cykliska system, som i naturen, är i längden uthålliga. 3) Allt i den levande naturen är anpassat inbördes och till den fysiska miljön, vilket betyder att människan inte kan förbättra naturen, bara kortsiktigt få delar av den att passa hennes syften. 4) Allt har ett pris, något som ytterst är en konsekvens av entropilagen. Det innebär att på jorden endast växternas soldrivna fotosyntes är sant produktiv, ty priset i det fallet har formen av materialdegradering i solen, vilket inte bekommer oss.

Thomas Tidholm