Den 17 oktober fick företrädare för kemiföretag ta emot World Food Prize 2013 för utvecklandet av genmodifierade växter.

Det är synnerligen olyckligt eftersom odling av genmodifierade växter gör att lantbruket blir än mindre hållbart. Vi måste tvärtom byta till ett huvudsakligen ekologisk lant- och skogsbruk.

Läs artikeln här.