Avverkningssnitslar dekorerar en död gran i ett typiskt fragmenterat skogslandskap år 2021. Foto: Marcus Westberg.

God jul från ett typiskt fragmenterat skogslandskap anno 2021!

Skydda Skogen hoppas att år 2022 blir ett år i naturskogens och skogsskyddets tecken trots att det ser riktigt mörkt ut. Makthavare och politiker – det är verkligen dags att agera!

God jul och gott nytt år!