”Jag vill uttrycka det väldigt tydligt: Jag talar om den chock jag
faktiskt fick när det gick upp för mig att de svenska skogarna
egentligen är ett slags virkesåkrar, en sorts gröna industrihallar
ute i det fria, industrihallar där den biologiska mångfalden bara
utarmas och utarmas.”

Ur Göran Greiders anförande på Skogsstyrelsens
skogspolitiska seminarium på Berns i Stockholm.
Temat för seminariet var Den svenska modellen-
ett hållbart skogsbruk för framtiden?

Ladda ner hela anförandet här