De flesta tror att lagbrott leder till åtal, och fällande dom ger straffpåföljd. Men det finns undantag där upprepande brott mot gällande lagar nästan aldrig leder till några straffpåföljder för den skyldige. Och det är inom svenskt skogsbruk. Där råder tandlös och felriktad lagstiftning.Svenskt skogsbruk lyder under Skogsvårdslagen, en ren produktionslag. Miljöbalken, Kulturminneslagen och EU:s vattendirektiv är däremot kristallklara. Där råder inga tveksamheter om den hänsyn som skall tas i all verksamhet, även inom skogsbruket.

 
Läs hela Göran Rönnings artikel här