Den planerade Götalandsbanan hotar att förstöra ett för södra Sverige helt unikt naturområde med mycket höga naturvärden. Dragningen av höghastighetsbanan och planerad byggnation riskerar förstöra oersättliga miljöer med rödlistade och skyddade arter om Trafikverkets planer genomförs.
 
Rapporten som Naturskyddsföreningen och Göteborgs Ornitologiska förening låtit ett konsultföretag göra visar att Yxsjöområdet strax öster om Göteborg rymmer en unik natur med över 100 skyddsvärda arter varav 48 nationellt rödlistade. Konflikterna mellan byggnation och naturvärdena beskrivs i rapporten och ett förslag till alternativ dragning av höghastighetsbanan och byggnationen presenteras.
 
På press- och informationsmötet presenterar rapportens författare Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult,  rapporten och visar på möjliga alternativ för både byggnation och naturbevarande.
 
Press- och informationsmötet äger rum:
Onsdag 23 /9 2015, Kl. 13.15
Blå rummet, Mölnlycke kulturhus
För mer information kontakta: Christer Johansson 0734 – 22 61 57
Michael Nilsson 0768 – 36 99 70
Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening och Skydda Skogen.