”Regeringens nuvarande klimatmål kan beskrivas som dyr och ineffektiv symbolpolitik. Att de kommande tio åren reducera de svenska utsläppen av växthusgaser till 40 procent av 1990 års nivå förbättrar bara vår miljö marginellt – till priset av mycket stora ingrepp i samhällsekonomin, skriver professorerna Runar Brännlund och Bengt Kriström.”
Läs mer här