”Är svenska folket verkligen överens med regeringen om att rätten att få jaga med lös hund är viktigare än en natur präglad av biologisk mångfald, där rovdjuren tillåts spela en viktig och naturlig roll? skriver Gunnar Gillberg.”

Läs mer här