För en majoritet av oss människor spelar det kanske därför inte så stor roll att gammal skog i dag är en sällsynthet i vårt land. Våra föreställda troll kan lika gärna bo i en virkesåker. Men skogens alla växter och invånare (och nej, jag menar inte de övernaturliga) är inte lika lätt tillfredsställda.

I föreningen Skydda skogens nya rapport Skyddet av arter i Sveriges skogar, konstateras att 2 000 skogslevande arter är hotade i Sverige, att 14 av 15 skogsnaturtyper, som av EU pekats ut som särskilt skyddsvärda, är hotade och att avverkningarna av gammal skog med höga naturvärden uppgår till mellan 20 000 och 40 000 hektar per år.”

Läs hela krönikan i Göteborgs-Posten