”Gruvindustrins lobbyister har fått igenom en lagändring där den så kallade stoppregeln för täkter har tagits bort. Urskogar och unika arter riskerar nu att stå oskyddade, skriver Björn Lindgren och Niclas Persson, Grön Ungdom.”

Läs mer här