”Företrädare för regeringen, myndigheter med ansvar för skogsbruket, och naturligtvis skogsbruket själva, säger med en mun att det svenska skogsbruket är hållbart, uthålligt. Men sanningen är att vi inte har ett hållbart skogsbruk. Och det är lätt att visa, skriver Thomas Tidholm, Skydda Skogen.”

Läs mer här