”Sveriges befolkning har rätt att få veta sanningen om det allvarliga tillståndet i skogarna. Skogsstyrelsens uppgift är att informera om detta, skriver Karin Åström, Naturskyddsföreningen.”

Läs mer här