”Bortsett från att naturen ödeläggs och nationalparken går upp i rök är alltså hotet mot vattenförsörjningen det kanske mest skrämmande. I alla utredningar som gjorts har vattentäkten varit det stora orosmomentet. Ingen har dock satt in Bästeträsk i ett längre perspektiv där klimatet blir varmare och vattentillgången möjligen ännu mer problematisk än vad den redan är på Gotland. Argumenten tycks övertygande; detta kan inte ha med hållbar utveckling att göra. Hur har då ledande jurister lyckats komma fram till motsatsen?”

Läs mer här