”Under tonåren arbetade jag på somrarna i Värmland. Det var även en litterär upplevelse och Selma Lagerlöf var förstås obligatorisk läsning. Hon var den första, så vitt jag känner till, som skrev om Tiomilaskogen; ett namn som på samma gång stod för Sveriges djupa skogar och ett bestämt område nordväst om Klarälven, inte så värst långt från där jag bodde.”

Läs mer här