I dag presenterades en utförlig granskning av regeringens miljöpolitik vid
en hearing i riksdagen. Granskningen har utförts av Göran Enander, som har
30 års erfarenhet av miljö- och samhällsarbete i ledande ställning inom
bland annat kommun, länsstyrelse, departement, ideell miljöorganisation
och statligt verk. Rapporten är den samlat mest utförliga granskningen av
regeringens miljöpolitik under mandatperioden.

– Det är tydligt att regeringen har tagit en mängd beslut som innebär
stora försämringar för miljöskyddet under mandatperioden. Det är
anmärkningsvärt med tanke på regeringens höga svansföring i frågorna,
säger Karin Svensson Smith (mp), Maryam Yazdanfar (s) och Peter Pedersen
(v).

– Många av besluten är rent kontraproduktiva och visar att den borgerliga
regeringen gör helt andra prioriteringar.

Läs mer här.

Läs hela rapporten här.