Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Greenpeace: Kräv att SCA slutar avverka gammelskog

Fotomontage: Greenpeace

Magnus Groth är VD för mjukpappersgiganten Essity som tillverkar produkter som Edet, Lotus och Tork. Ulf Larsson är VD för det skogsbolaget SCA som säljer råmaterial till Essity.

Greenpeace skriver:

”I jakten på kortsiktig vinst driver de just nu på avverkningen av Sveriges sista gammelskogar.  

Varför är deras allians klimatskadlig? Ulf Larssons bolag, SCA, kalavverkar flera skogar runtom i Sverige som vi kallar gammelskogar. Gammelskogar är den typen av skogar som kan rädda oss från katastrofala klimatförändringar, då de är skogar som stått orörda i decennier och därmed lagrat kol lika länge. Enligt både senaste IPCC-rapporten om klimatet och forskning kring biologisk mångfald säger forskarna samma sak: Vill vi ha en bebolig planet i framtiden måste dessa skogar stå kvar, eftersom deras växthusgaslagring och myller av liv är väsentligt för att resten av vår planet ska må bra. Inklusive du och jag. Men det här bryr sig inte Ulf eller SCA sig om. 

Istället hugger de ner dessa skogar för att sälja vidare till Magnus Groth. I Magnus och Ulfs händer blir gammelskogen således till kortlivade produkter som innebär växthusgasutsläpp. Produkter som vi oftast känner igen i form av namn som Edet, Lotus och Tork.” 

Läs mer och skicka ett mail till Ulf och Magnus här.