”regler är väl till för att utnyttjas…”

 

Ordagrant från Skogsforum. Vi citerar slutet:

Skogsbrukare A… Det är ju inga konstiga regler att följa för certifieringen, sen kan man nog jämka lite risken att bli kontrollerad är inte stor. Jag tror att certifieringen kommer att bli mer betydelsefull i framtiden, det ligger i tiden. Alla ska köpa miljömärkt, avsättningsmöjligheterna ökar och därmed kommer en ökad betalningsförmåga. I tyskland är det redan nu svårare att få avsättning för ”icke miljömärkt virke”.

Läs mer här