Avverkningsanmäld naturskog 2020 vid Mörtsjökojan i Jämtland. Sådan skog som borde skyddas, inte kalavverkas. Foto: Privat

Om inte mänskligheten lär sig en hel del mer om världens artrikedom och snabbt börjar skydda den kommer den snart att förlora de flesta arter som utgör livet på jorden.” E.O. Wilson

Halva jorden-dagen den 22 oktober, uppmärksammar målet att skydda hälften av jorden. Om halva jorden skyddas så skulle 85 procent av jordens arter överleva, enligt den amerikanske biologen E.O.Wilson och flera andra forskare.

E.O. Wilson har skrivit boken ”Half Earth: Our Planet’s Fight For Life” och en stiftelse har bildats i USA för att driva frågan. Projektet avser att kartlägga jorden, vilket med modern teknik är möjligt, för att finna de platser till lands och till sjöss som har störst förutsättningar att kunna skydda flest arter och att förena dessa platser med ett system av gröna korridorer. Den pågående utrotningen av arter är tillsammans med pandemier, krig och klimatförändring det största hotet mot mänskligheten. ”Utrotningen utplånar vårt arv av levande arter och gör livet på jorden mer osäkert och instabilt”, skriver Wilson.

I Sverige är nästan all skog påverkad av skogsbruk i större eller mindre utsträckning. Nästan 2000 skogs- och trädlevande arter är hotade eller missgynnade. De sista naturskogarna avverkas i allt högre takt i nordvästra Sverige, där det ännu finns några områden kvar. Europa är den kontinent i världen som skyddar minst skog och Sverige är bland de länder som ligger i botten. Endast en bråkdel av den produktiva skogsmarken i Sverige är formellt och långsiktigt skyddad. Enligt EEA-rapporten för åren 2013 – 2018 har mer än 90 procent av de boreala skogarna dålig bevarandestatus och sämre utveckling än skogarna runt Medelhavet.

INSPIRING THE NEXT NATURALIST

“You are capable of more than you know. Choose a goal that seems right for you and strive to be the best, however hard the path. Aim high. Behave honorably. Prepare to be alone at times, and to endure failure. Persist! The world needs all you can give.”
E.O. Wilson

https://www.half-earthproject.org/half-earth-day-2020/