”Miljömålet saboteras”

”Centerpolitikern Ola Johansson påstår i HP 4 juli att det bara förekommer enstaka fall av överträdelser mot naturvården i skogen. Han påstår också att lagar efterlevs och att överträdelser beivras.”

Läs mer här