”Det är inte tack vare svenskt skogsbruk, utan snarare trots kalhyggesbruket, som turismen växer över hela Sverige. Men ju mera skog som omvandlas till monokulturer, desto viktigare blir det att slå vakt om de urskogar som naturskogar som ännu finns kvar. Ingen vill turista på ett kalhygge eller i en granplantage!”

Läs mer här