”I klartext innebär detta att regeringen vill avveckla Svenska artprojektet men att det skall göras ”snyggt”. Det ursprungliga målet skall inte nås – det räcker med att man bidrar till målet.”

Läs mer här