Stig-Olof_Holm

Stig-Olof Holm, lektor i ekologi, ledamot i Skydda Skogen.  Foto: Robert Svensson 2011.

Under helgen (26-27 feb) samlades skogsengagerade från hela landet i Örebro för att delta på föreningen Skydda Skogens nationella årsmöte och samtidigt diskutera hållbart skogsbruk och biologisk mångfald.

Ett seminarium kring hållbart skogsbruk ur ett globalt perspektiv hölls av Stig-Olof Holm, lektor vid Umeå Universitet. Stig-Olof Holm presenterade ett förslag på en justering av den svenska skogsbruksmodellen, med hållbar virkesproduktion, samtidigt som biologisk mångfald bevaras och utsläppen av koldioxid minskar.

– För att få en hållbar utveckling i världen så måste vi ha en förnuftig diskussion internationellt kring hushållning av naturresurser, menar Stig-Olof Holm. Fortsätter vi som vi gör kommer konflikter runt om i världen att eskalera.

Skydda Skogen lyfter upp det upprop som föreningen drivit under 2010, som 40 miljöorganisationer och 200 ledande forskare ställt sig bakom. Uppropet kräver att 20 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt ska skyddas. Denna nivå ligger i linje med det internationella avtal som Sverige och 192 andra nationer antog under FN-toppmötet i Nagoya i höstas.

– Nu har gräsrotsrörelsen, forskarna och det internationella världssamfundet enats om en kvantitativ målsättning för första gången i historien. Nu gäller det för länder som Sverige att vara förebilder genom att förverkliga detta i praktiken och presentera de verktyg som krävs för att nå upp till miljömålen, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Den lagstiftning som finns i Sverige idag är bristfällig samtidigt som den inte fullt ut tillämpas i praktiken. Kryphålen är för många och de ekonomiska medel som skulle behövas för att ro detta i land saknas.

Kontakt:

Viktor Säfve, ordförande Skydda Skogen

072 – 176 53 38, viktor.safve@skyddaskogen.se

Stig-Olof Holm, styrelseledamot Skydda Skogen

090 – 786 55 46, stig-olof.holm@emg.umu.se

www.skyddaskogen.se