Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Halvårsmöte med Skydda Skogen i Sikås

Utflykt till en kalkbarrskog. Foto: Kristina Bäck

I helgen som var hade Skydda Skogen halvårsmöte i Sikås, Jämtland. Ett 20-tal deltagare kom. Vi pratade om Skydda Skogen, avverkningar, skogspolitik, klimatet och skogen och vi besökte en fin kalkbarrskog.

Det började på fredag kväll med ett föredrag av Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor i Naturskyddsföreningen. Malin bor tidvis i Jämtland och kunde därför titta in hos oss i några timmar. Hon berättade om olika skogspolitiska processer som är på gång.

På lördagsmorgonen presenterade Elin Götmark vad Skydda Skogen har gjort under året. Det handlade bland annat om remissvar, överklagande, artiklar, inventeringar och rapporter som vi har skrivit och demonstrationer som vi har deltagit i. Linda Spjut som också var initiativtagare till halvårsmötet, berättade om Forskningsresan. Hon visade en fin liten film om årets Forskningsresa som Emil Nilsson från Biotopia i Uppsala har gjort. Därefter samlades de som var intresserade av att bilda en skogsgrupp i Jämtland, samtidigt som styrelsen gick iväg för att ha styrelsemöte.

Revlummer i kalkbarrskogen. Foto: Emma Löfström
En fuktig lunglav växte på en sälg. Foto: Emma Löfström
Mörk husmossa fanns på marken i kalkbarrskogen. Foto: Kristina Bäck

Efter lunch kom helgens höjdpunkt: Amanda Tas visade upp en kalkbarrskog. Det var en fin utflykt som ledde oss över en myr och in i en örtrik naturskog. Det regnade och var blött om fötterna. Vi fann mossor, bland annat signalarten mörk husmossa som trivs i fuktig skog och kranshaksmossa som gillar kalkrik jord. Lavar var det gott om, exempelvis fann vi en vacker grön och fuktig lunglav växande på en sälg. Den hotas av habitatförlust på grund av att gamla skogar med lövträd avverkas och den är rödlistad som nära hotad. Jättefina hänglavar fanns på träden- skägglav, grå tagellav, manlav och garnlav. Garnlav är en signalart och även den rödlistad som nära hotad. Vi fick lära oss skilja på de olika hänglavarna. Det var kärlväxter på marken- nu på hösten något vissna men som fortfarande gick att artbestämma, bland annat trådfräken som växer på fuktig kalkrik skogsmark och blåsippa som också indikerar kalkrik mark. Dagen innan hittade vi den rödlistade orkidén guckusko i närheten. På lågor växte vedsvamparna rosenticka, rynkskinn och stjärntagging alla rödlistade och signalerande höga naturvärden. Fina att se och uppleva! Senare på kvällen fortsatte styrelsen att ha möte och resten av deltagarna smidde ytterligare planer om skogsgruppen i Jämtland.

Birgitta och Kristina skådade lite fågel innan frukost. Foto: Emma Löfström

På söndagen gick några av oss ner till fågeltornet vid Sikåsån innan frukost. Det var en klar morgon med orange ljus från en uppgående sol. Omkring 100 kanadagäss räknades på vattnet och i luften, många flög kacklande i soluppgången. En tunn hinna is låg här och där på det strömmande vattnet. Det pågår förhandlingar om att det ska bli ett stort naturreservat här med vatten, myr och skog inräknat, berättade Linda Spjut senare. Hon har medverkat för att stoppa en avverkning i området som nästan skedde, nu blir det reservat istället.

Efter frukost höll Amanda Tas ett föredrag om skog, klimat och biologisk mångfald, och Julian Klein demonstrerade inventeringsverktyget Avenza. Både föredraget på söndagen och exkursionen på lördagen var öppna för allmänheten, och några stycken från byn deltog.