Hammarbyskogen är en tätortsnära skog i södra Stockholm som Skydda Skogen har engagerat sig i. Glädjande nog har det rödgröna styret i Stockholm nu beslutat att lägga ned en del av de byggplaner som har funnits där i cirka tio år.

Demonstration med banderoll i Hammarbyskogen tidigare i år med medlemmar från föreningen Rädda Hammarbyskogen. Foto: N Aurgrunn

Skydda Skogen har demonstrerat med banderoll i skogen och gett sitt stöd till föreningen Rädda Hammarbyskogen. I Facebookgruppen ”Rädda Hammarbyskogen” tolkar medlemmar i gruppen beslutet som en halv seger. Nu slopar man 400 bostäder, en förskola, en skola och en flytt av Hammarbyhöjdens idrottsplats. Men samtidigt kvarstår bygget av Sjöstadshöjden med flera tusen kontorsplatser, 400-500 bostäder, ett hotell och en förskola.

ett pressmeddelande säger Maria Mustonen (V), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden:

-Vi vet att det finns en stark rörelse som vill värna Hammarbyskogen och att den är väldigt viktig för de boende i området. Genom att slopa byggplanerna i skogen behåller vi en viktig grön korridor i söderort och ett viktigt rekreationsområde för de boende.

”Beslutet om att avsluta detaljplaneprocessen kommer fattas på stadsbyggnadsnämnden den 30 november 2023 när ställningstagande inför samråd behandlas”, enligt en artikel i DN.

Gröna korridoren blir blockerad

Den gröna korridoren som Maria Mustonen refererar till riskerar fortfarande att bli blockerad av bygget av den planerade Sjöstadshöjden. Den gröna korridoren/kilen är en spridningsväg för arter och binder ihop sydöstra delen av Stockholms grönområden. Årstaskogen och Hammarbyskogen är del av denna gröna korridor från stan, sen fortsätter den vidare via Nackareservatet och Alby naturreservat till Tyresta nationalpark och ut ur Stockholm. Gröna kilar är viktiga för att stoppa förlust av biologisk mångfald, enligt IUCN.  

Det har varit protester mot exploateringen av Hammarbyskogen i minst 10 år med över 20 000 namnunderskrifter mot bygget. 2014 gick lokala Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Fi till val på att bevara skogen, men efter valet stod ändå byggplanerna fast. Något som många upplevde som ett svek.

Hammarbyskogen sedd från Hammarbybacken. Här ser man att det är en grön kil och längst bort går den ihop med Årstaskogen. Foto: K Bäck

Tallticka (NT), ekticka (NT), mindre hackspett (NT) och nordfladdermus (NT)

I Hammarbyskogen finns flera skyddsvärda och rödlistade växt- och djurarter. Exempelvis tallticka (NT), ekticka (NT), mindre hackspett (NT) och nordfladdermus (NT). Stockholms Stad har pekat ut Hammarbyskogen som är på cirka 11 hektar, som ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område (ESBO). Det är ett av kärnområdena inom stadens gröna infrastruktur. Skogen består delvis av hällmark med tallar, de flesta är över 120 år och 1200 ekar som är över 150 år. 

Läs mer om Hammarbyskogen:

Hammarbyskogen ska exploateras trots tio år av protester