Tallplantage i Kachung. Inhemska trädslag har avverkats för att bereda plats för stora plantager med antingen tall eller eukalyptus. Foto: Kristen Lyons.

Igår skickade Oakland Institute tillsammans med Skydda Skogen, Klimataktion, Jordens Vänner i Sverige, Natur og Ungdom i Norge, Timberwatch i Sydafrika och Justiça Ambiental i Moçambique ett brev till Energimyndigheten om deras klimatkompenseringsprojekt i form av industriella trädplantager i Kachung i Uganda som ägs av norska företaget Green Resources.

Lokalbefolkningen i Kachung har tvingats bort och förlorat sina inkomstmöjligheter från småskaligt jordbruk och bete med negativa sociala och ekologiska konsekvenser som följd. Energimyndigheten har tidigare hävdat att de fryst sitt 20-åriga avtal med Green Resources i Kachung och att de övervägt huruvida de ska återuppta betalningen till Green Resources eller inte. Nu verkar det som att Energimyndigheten eventuellt aldrig fryste sitt avtal.

Läs miljöorganisationernas brev till Energimyndigheten med en uppmaning om att deras avtal med Green Resources ska avslutas här (på engelska).

Här kan du kräva rättvisa för lokalbefolkningen i Kachung och Bukaleba i Uganda genom att skriva under ett eget brev till Energimyndigheten med en uppmaning om att myndighetens kolkreditsavtal med norska bolaget Green Resources avslutas.