För din egen och kommande generationers skull – reagera mot ytterligare utarmning av bygden.

Har du uppmärksammat hur dina vackra skogsmiljöer förstörs? Det är dags att säga nej till ytterligare övergrepp. Plantager, alltså produktionsskogar, har bygden så det räcker men gammelskogen lever på gränsen till total utrotning.

Ta tillbaka makten över din hembygd. Skogsindustrin arbetar inte för din bygds överlevnad.

Hälsningar från mig som nu med egna ögon har sett mil efter mil efter mil med överutnyttjad skog och några få svårfunna rester av helt underbara gammelskogar.

Lotta Delin, en av cirka 50 deltagare på Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2011