”Gustavborgs säteri högg ner värdefull ädellövskog utan tillstånd på Hallandsåsen och riskerar nu 50 000 kronor i företagsbot. Samtidigt fick företaget drygt 100 000 i bidrag av Skogsstyrelsen för att genomföra avverkningen.”

Läs mer här