Föreningen Skydda Skogen deltar sedan en tid tillbaka i ett samarbetsprojekt tillsammans med miljöorganisationer, forskare och naturvårdare från Finland och Ryssland i syfte att skydda de sista kvarvarande gamla naturliga skogarna med höga naturvärden i dessa länder. Den biologiska mångfalden är där (här) starkt tillbakapressad och många arter är nu hotade på grund av det storskaliga kalhyggesbruket som oförtrutet för varje dag transformerar om skogen som ekosystem till något helt annat än vad det ursprungligen en gång var – och av naturen menat att vara – till en artfattig monokultur enbart bestående av endera tall- eller granplantor som i snörräta rader står i väntan på att av skogsindustrin avverkas långt före de stackarna på plantskolan uppfödda småttingarna ens uppnått vuxen ålder…Men biologer, världsledande forskare, organisationer med sammanlagt miljontals medlemmar reagerar och rycker nu ut till livets försvar. Nu har turen kommit till Gotland och Almedalen under politikerveckan. Nytt för denna gång är att representanter från USA även deltar. Fältstudier och expertguidningar kommer ske i Ojnareskogen. Varför det är av stor vikt att skydda Ojnareskogen och andra skogar och områden med stor biologisk mångfald såväl lokalt som globalt kommer att avhandlas under föreläsningarna på seminariet i Visby med start klockan 09.00 lördagen den 8 juli 2017. Välkommen! Gratis inträde!

From Sweden:
Amanda Tas, Protect the Forest, M.Sc. environmental science with focus on nature conservation biology

Olli-Pekka Turunen, forest expert FANC (Finnish Association for Nature Conservation) and Annuka Valkeapää, WWF campaigner who works specially with FSC (Forest Stewardship Council) in Finland.

From Russia:
Elena Glazkova, scientist with specialization in higher plants and dealing with flora of coastal associations and Nadezhda Liksakova, expert of Baltic islands flora.

From USA:
Rhiannon Lewis-Stephenson and Brytnee Miller, continental and global campaigners for threatened species and biodiversity, Center for Biological Diversity.

För mer information: Kontakta Robert Svensson 076-135 76 00 robert.svensson@skyddaskogen.se

Läs mer och diskutera på Facebook.