”Erik Fransson säger sig aldrig kunna tro att ”fältbiologernas stora fina banderoller var sponsrade av storkapitalet”. Med storkapitalet menar han Kuylenstierna, en småhandlare i jämförelse med Nordkalk vilket ägs av Rettig Group med en årsomsättning på 968 miljoner euro i fjol.”

Läs mer här