”Därmed blir det tydligt att försvagningen av miljölagstiftningen under alliansregeringen har lett till att vi inte längre har tillräckligt lagstöd för att skydda det som bara måste skyddas.”

Läs mer här