”Skogen är dock inte säkrad från skövling och Gotlands vattenförsörjning är fortfarande hotad. 17 september kommer Högsta domstolen ta ställning till de 21 överklaganden som lämnats in, och om de beslutar att inte ta upp fallet kan avverkningen fortsätta. Därför behöver miljöminister Lena Ek (C) ta sitt ansvar och föreslå området till ett Natura 2000-område. Det skulle hindra skövlingen, och ligger helt i regeringens lagliga makt.”

Läs mer här