”Jan-Olov Svensson har nu fått ett strafföreläggande på 60 dagsböter för att han högg ned en del träd på sin mark i Fide när länsstyrelsen ville bilda naturreservat där.
– Jag har ännu inte bestämt om jag ska överklaga eller inte, säger han.”
Läs mer här