”I debatten om Nordkalks kalkbrott i Bunge ställs natur mot jobb. Det är en cementerad inställning som inte leder framåt. Det måste gå att ha både jobb, vatten och natur. Vi ska inte behöva förstöra naturen för att skapa arbetstillfällen. Det är en viktig del i en hållbar utveckling som vi tror är möjlig.”

Läs mer här