”I debatten om Ojnareskogen har du flera gånger beskrivit hur bunden du är av gällande lagstiftning. Vi som jobbat med den här frågan i flera år blev något förvånade av din beskrivning av nuvarande miljölagstiftning och om det aktuella ärendet.”

Läs mer här