”Det mesta pekar mot att utfärdat täkttillstånd inom ett antal månader kommer att upphävas och därför finns det heller ingen anledning till vidare förberedelser för täktverksamhet.”

Läs mer här