”Det är med stor sorg jag nu följer utvecklingen i Ojnareskogen och på norra Gotland. Som före detta naturvårdstjänsteman på länsstyrelsen har jag på olika sätt varit inblandad i turerna kring Nordkalks marker, bland annat när vi föreslog att Ojnare myr skulle utpekas som Natura 2000-område och när förslaget till nationalparken skulle tas fram.”

Läs mer här