”Jag har lärt känna en del bönder på sista tiden. Det är trevligt. Jag har alltid haft respekt för bönder, utan deras arbete skulle vi inte ha mat på bordet, och hagar med betande djur och växande åkrar känns så tryggt på något vis. Det betyder mat och framtid.”

Läs mer här