”Det finns ingen enig expertis som kan säga att Nordkalks brott i Bunge inte påverkar Bäste Träsk och därmed Norra Gotlands vattenförsörjning. Tvärtom, de flesta med hydrologisk kompetens är överens om att ett brott sker med betydande risker!”

Läs mer här