”Arbetet med att förbereda för kalkbrytning vid Ducker i Bunge står stilla. Orsaken är att Fältbiologerna stört arbetet med sin manifestation.Detta trots löftet om att inte hindra Nordkalk från att arbeta vidare.”

Läs mer här