”Nordkalk fick tillstånd för kalkbrytning i Bunge av Mark- och miljööverdomstolen i fredags. Men Naturvårdsverket överklagar beslutet till högsta domstolen. Det handlar om 170 hektar stort kalkbrott med 25 meters djup. Fältbiologerna laddar för stor manifestation i dag.”

Läs mer här