Öppet brev

till regerings- och riksdagsledamöter, domare, Nordkalks konsulter och jurister, regionalpolitiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt Gotlands landshövding.

Läs mer här