”Att Nordkalk har fått tillstånd att bryta kalk i det här känsliga området är problematiskt av ett flertal anledningar. Dels riskerar man genom kalkbrottet att grundvattnet förstörs eller försvinner! Ojnareskogen är ett tillrinningsområde, och sjön Bästeträsk är Natura 2000-område. Nordkalk tänker också tömma sitt avfallsvatten i Ojnare myr som är en del av Bästeträsks tillrinningsområde!”

Läs mer här