”Göran Persson gillar storlommen med sitt ensliga rop runt gården. Fästingen kan han vara utan (vem vill inte det), men får vara kvar ändå. För egen del är svaret givet: storspov och vitsippa gillas, men som gammal ekolog inser jag att alla har en plats i ekosystemet.”

Läs mer här